• New Year’s Eve

     2017/2018 Nr 1 Cold starters: marinated rolls roast beef w...

Informujemy, że w dniach
28.01-04.02 2019
restauracja nie będzie czynna. Przepraszamy!

Please note that between
28.01 and 04.02 2019
the restaurant will not be open.
We are sorry!